Vällsjöskolans Plan för Trygghet och Trivsel

UTDRAG ur Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vällsjöskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem

Läsåret 2016-2017

Här beskriver vi det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet – Planen i sin helhet finns på harryda.se/Vällsjöskolan under länken ”likabehandling”

Kortversion